Do pozornosti

Ochrana osobných údajov

 • Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • analýza súladnosti s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov (vypracovanie mapy toku dát, GAP analýza, ...)
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie (privacy policy, interné smernice, súhlasy, zmluvná dokumentácia, testy proporcionality, záznamy o spracovateľských činnostiach, ...)
 • odporúčanie vhodných organizačných a (v spolupráci s našimi IT konzultantmi) aj technických opatrení
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)
 • školenia
 • zastupovanie v konaní o ochrane osobných údajov

Referencie

Súlad s GDPR sme posudzovali a implementovali GDPR pre klientov pôsobiacich napríklad v nasledovných oblastiach:

 • automotive (importér, autorizovaný predajca, autorizovaný servis)
 • predaj tovarov/služieb, vrátane eshopu
 • poskytovanie marketingových služieb
 • notár
 • domov sociálnych služieb
 • realitná kancelária
 • ústredný orgán štátnej správy
 • poskytovanie parkovacích služieb
 • prenájom a správa nehnuteľností
 • vedenie účtovníctva
 • IT