Програма для іноземців

На основі більш, ніж 18-річного досвіду надання юридичних послуг для цілого ряду вітчизняних та іноземних компаній та індивідуальних підприємців у різних сферах діяльності, ми представляємо спеціальну ПРОГРАМУ наших юридичних послуг для іноземців та закордонних клієнтів:

 • комплексні юридичні консультації у сфері підприємницької діяльності та податкової системи в Словацькій Республіці словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • комплексні юридичні консультації та представництво клієнтів у справах щодо отримання дозволу на проживання на території Словацької Республіки,
 • представництво клієнтів у відповідних підрозділах поліції у справах іноземців,
 • комплексні юридичні консультації щодо придбання юридичної особи (бізнесу) в Словаччині на словацькій, українській, російській та англійській мовах,
 • консультації з питань комерційного права при виборі оптимального способу ведення бізнесу в Словацькій Республіці та подальше юридичне налагодження функціонування вашого бізнесу словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • комплексний, а також індивідуальний юридичний аналіз побудови внутрішніх і зовнішніх договірних відносин вашої компанії словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • юридичний аудит ваших договірних та інших ділових відносин, юридичний аудит ваших трудових документів, внутрішніх інструкцій та інших внутрішніх документів, а також подальше обговорення результатів аудиту словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • обробка та адміністрування відповідної договірної документації, включаючи інструкцію із її використання словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • комплексні юридичні консультації у сфері трансфертного ціноутворення та відповідна трансфертна документація словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • комплексні юридичні консультації з питань нерухомості, управління нерухомістю, інвестиційної нерухомості та будівельного права, включаючи due diligence нерухомості словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • створення, зміни або закриття / ліквідація вашої компанії, філії іноземної компанії, організаційного підрозділу компанії іноземної юридичної особи, комерційних компаній та приватних підприємців в Словаччині,
 • скасування або призупинення підприємницької ліцензії (дозволу на зайняття підприємницькою діяльністю),
 • юридичні консультації щодо отримання ліцензій, концесій, особливих дозволів на зайняття підприємницькою діяльністю та інших дозволів для особливих видів бізнесу,
 • юридичні консультації з питань проставлення апостиля / легалізації (суперлегалізації) документів, виданих у Словаччині та за кордоном,
 • комплексний юридичний супровід під час злиття, поглинання або продажу компанії словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • розробка та/або внесення змін до трудових контрактів, угод та інших трудово-правових зобов'язань разом із розробкою інструкції з їх використання,
 • розробка, підготовка та представлення аналізів і висновків відповідно до завдань і потреб клієнта з акцентом на підтримку його бізнесу на словацькій, українській, російською та англійською мовами
 • комплексні консультації та розробка документів у сфері захисту персональних даних,
 • представництво та комплексні юридичні консультації на ділових переговорах словацькою, українською, російською та англійською мовами,
 • Представництво інтересів клієнтів у спеціальному провадженні в податкових інспекціях, фінансовій адміністрації та інспекції праці, а також в інших контролюючих державних органах Словацької Республіки,
 • комплексні юридичні консультації та представництво клієнтів у всіх інших адміністративних провадженнях на всіх стадіях у органах місцевого самоврядування, державних органах та установах,
 • представництво у кримінальному провадженні та адміністративному провадженні, комунікація з поліцією чи іншими органами, які беруть участь у кримінальному провадженні чи у провадженні про адміністративні проступки,
 • комплексне управління вашою дебіторською заборгованістю, включаючи стягнення вашої дебіторської заборгованості, переуступку дебіторської заборгованості, укладання графіків погашення, мирових угод, підготовку документів для визнання зобов'язань та інше,
 • надання інших юридичних послуг відповідно до ваших вимог і потреб словацькою, українською, російською та англійською мовами.

ТЕМА:
ЮРИДИЧНА ПРОГРАМА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ІНОЗЕМНИХ КЛІЄНТІВ

ПРОГРАМА:
„ПАРТНЕР ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ - ІНОЗЕМНІ СУБ'ЄКТИ“

ГЛАВА:
„Партнер для ІНОЗЕМЦІВ/ІНОЗЕМНИХ КЛІЄНТІВ“

ЦІЛЬОВА ГРУПА:
іноземці, іноземні фізичні та юридичні особи, які відкривають бізнес у Словацькій Республіці або вже ведуть бізнес на території Словацької Республіки, іноземні інвестори, торговці та підприємці

ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР:
KRION Partners s. r. o. – advokátska kancelária