Informácie

Advokátska kancelária

KRION Partners s.r.o. je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou a je oprávnená poskytovať právne služby a právne poradenstvo v zmysle zákona o advokácii a prepisov vydaných Slovenskou advokátskou komorou. Naši partneri sú licencovaní advokáti, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

KRION Partners s.r.o. je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s výškou poistného plnenia do 1.500.000 EUR za každého spoločníka, spolu do výšky 3.000.000 EUR.