Procesný team

Riadime sa zásadou, že pre Vás môžeme vyhrať akýkoľvek spor

Vytvorili sme špeciálny a jedinečný procesný team z tých najskúsenejších advokátov - profesionálov s vysokou percentuálnou úspešnosťou v sporovej agende.

Náš profesionálny procesný team odpojednáva viac ako 1000 hodín ročne v náročných sporoch.

"MY TO ZA VÁS ODPOJEDNÁVAME "


 

Dominujeme v oblasti civilného – občianskoprávneho a obchodnoprávneho procesu, rovnako v oblasti správneho práva procesného a správneho súdnictva, zároveň zastupujeme klientov v exponovaných trestných konaniach a priestupkových veciach.

Zastupujeme aj iné advokátske kancelárie v procesných a sporových veciach ich klientov

Do každého prípadu dávame viac ako je nevyhnutné.

Priemer, či štandard je málo, náš procesný team sa zaoberá rozdielovými vecami s precedenčným účinkom.