Referencie

Realizované projekty

Platný Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory advokátom určuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o poskytovaní právnych služieb vrátene zverejňovania mien ich klientov. Záujem klienta je nám prvoradý a preto informácie o našich klientoch uverejňujeme len s ich súhlasom.

Staviame na výsledkoch

93%

Úspešných sporov

500+

Spokojných klientov

17r+

Skúseností

130%

Opakujúcich klientov

Chcem byť spokojným klientom