Referencie

Správne súdnictvo a spotrebiteľské spory

  • právny poradca a zástupca viacerých slovenských spoločností a fyzických osôb v úspešných žalobách proti Ministerstvu spravodlivosti SR, proti Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, proti Ministerstvu financií SR, a proti Ministerstvu životného prostredia SR
  • právny poradca a zástupca viacerých slovenských spoločností a fyzických osôb v úspešných správnych žalobách proti orgánom verejnej správy o nezákonné rozhodnutia a postupy, a o nečinnosť orgánu verejnej správy
  • právny poradca a zástupca fyzických osôb spotrebiteľov vo viacerých úspešných hromadných žalobách proti dodávateľom a zhotoviteľom stavieb v Bratislave a okolí
  • právny poradca viacerých slovenských spoločností, ktoré sú dodávateľmi tovarov a poskytovateľmi služieb v reklamačných konaniach spotrebiteľov a vo vzťahoch zo spotrebiteľských zmlúv