Referencie

Verejný sektor a samospráva

  • právny poradca samostatného územného samosprávneho a správneho celku Slovenskej republiky - obce
  • právny poradca spojeného stavebného úradu viacerých obcí