Referencie

Nehnuteľnosti a reštitúcie

  • právny poradca významnej rakúskej investično-kapitálovej spoločností v oblasti kúpy viacerých nehnuteľností, na ktorých boli zrealizované viaceré úspešné stavebné projekty v Bratislave
  • právny poradca niekoľkých renomovaných slovenských spoločností podnikajúcich vo všetkých oblastiach sprostredkovania obchodov s realitami (realitné kancelárie)
  • právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa správou nehnuteľností s poskytovaním súvisiacich služieb
  • právny poradca významnej slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa sanáciou rozsiahlych škôd po požiaroch, vode a vykonávajúcej špeciálne činnosti v súvislosti s odstraňovaním škôd v priemyselných odvetviach
  • právny poradca a zástupca viacerých slovenských subjektov v úspešných súdnych aj mimosúdnych reštitučných a pozemkových sporoch
  • právny poradca slovenskej spoločnosti poskytujúcej administratívne služby pre spoločnosti ako registračné sídlo, poštový, telefónny a e-mailový servis, denný prenájom zariadených konferenčných priestorov a súvisiace služby