Referencie

Európsky súd pre ľudské práva

  • právny poradca a zástupca subjektu žalujúceho Slovenskú republiku v konaní pred ESĹP v uplatňovaní nárokov a kompenzácií vo vzťahu k nehnuteľnostiam podliehajúcim regulovanému nájomnému
  • právny poradca a zástupca sťažovateľa proti Slovenskej republike v konaní pred ESĽP vo veci nezákonnej väzby