Referencie

Fúzie a Akvizície

  • právny poradca nadnárodného holdingu podnikajúceho v oblasti poisťovníctva pri  fúzií/zlúčení so slovenským podnikom,
  • právny poradca slovenskej spoločností podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu motorových vozidiel pri akvizícií dvoch luxusných nemeckých značiek motorových vozidiel na slovenský trh
  • právny poradca importéra pre SR významnej japonskej automobilovej značky pri akvizícií podniku do dealerskej a servisnej siete v SR
  • právny poradca predávajúceho pri akvizícii známeho slovenského aquaparku
  • právny poradca predávajúceho pri akvizícii fotovoltaickej elektrárne
  • právny poradca pri zlúčení dvoch popredných spoločností podnikajúcich v oblasti slovenského veľkoobchodného trhu s pohonnými hmotami a mazivami