Referencie

Energetika a strojárstvo

  • právny poradca slovenského holdingu zaoberajúceho sa strojárskym priemyslom
  • právny poradca slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaním a predajom ocele
  • právny poradca člena nadnárodného holdingu podnikajúceho v oblasti obchodovania s pohonnými hmotami a mazivami
  • právny poradca slovenských dcérskych spoločností nadnárodného koncernu, ktorý je popredným dodávateľom strojárenských ložiskových produktov a systémov pre automobilový priemysel a ďalších 60 odvetví priemyslu