Referencie

Ľudské zdroje

  • právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa personálnym poradenstvom, sprostredkovaním zamestnania, poradenstvom a podnikaním v oblasti ľudských zdrojov
  • právny poradca viacerých slovenských spoločností podnikajúcich v oblasti ekonomického poradenstva, účtovných služieb, podnikovej organizačnej a personálnej agendy