Referencie

Riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok

  • vymáhanie pohľadávok pre člena nadnárodného holdingu podnikajúceho v oblasti obchodovania s pohonnými hmotami a mazivami
  • právny poradca inkasnej spoločnosti
  • právny poradca a zástupca viacerých klientov vo veci ochrany osobnosti
  • právny poradca a zástupca viacerých klientov vo veci nekalej súťaže