Referencie

Farmaceutický priemysel a distribúcia liečiv

  • právny poradca nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou, výskumom a vývojom farmaceutických foriem v liečbe sterility, reumatológiie, osteoartrózy, dermatológie, pneumológii a v športovej medicíny
  • právny poradca viacerých slovenských spoločností zaoberajúcich sa veľkodistribúciou /veľkoobchodom/ liečiv, humánnych liekov, psychotropných a omamných látok ako aj zdravotníckych pomôcok
  • právny poradca slovenskej spoločnosti poskytujúcej služby colného konsignačného skladu pre farmaceutických výrobcov a veľkodistribútorov liečiv, humánnych liekov, psychotropných a omamných látok ako aj zdravotníckych pomôcok