Referencie

Automobilový priemysel a doprava

  • právny poradca slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti autorizovaného predaja a servisu dvoch luxusných nemeckých značiek motorových vozidiel
  • právny poradca slovenskej spoločnosti, ktorá je pre SR importérom významnej japonskej značky motorových vozidiel
  • právny poradca nadnárodnej spoločnosti a viacerých slovenských spoločností poskytujúcich logistické služby a podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  • právny poradca slovenských dcérskych spoločností nadnárodného koncernu, ktorý je popredným dodávateľom ložiskových produktov a systémov pre automobilový priemysel a ďalších 60 odvetví priemyslu
  • právny poradca spoločnosti patriacej medzi popredné spoločnosti slovenského trhu s pohonnými hmotami a mazivami