Team

Za spokojnosťou a úspechom klientov KRION Partners stoja ľudia - náš právny team.

Disponujeme tímom kvalifikovaných a skúsených právnikov, prostredníctvom ktorých ponúkame možnosť využitia právnych služieb v rôznych oblastiach práva na najvyššej profesionálnej úrovni.

Každý člen nášho tímu predstavuje pre klienta i pre nás špecifický prínos a preto vynakladáme potrebné úsilie  na jeho odborný rast a kariérne napredovanie. Spolu tvoríme kompaktný team založený na princípoch vzájomnej podpory a zdieľania individuálneho aj spoločného know-how.

Partneri a advokáti

Advokáti

JUDr. Marianna Ridzoňová
ridzonova@krion.sk

JUDr. Vladimír Janíček, LL.M. 
janicek@krion.sk

Advokátski koncipienti

JUDr. Katarína Michrinová 
michrinova@krion.sk

Mgr. Hanka Nagyová
nagyova@krion.sk


 

Mgr. Oleh Pakholchuk
op@krion.skMgr. Stanislava Rajnincová
sr@krion.sk