Mgr. Soňa Ondrišíková

junior právnik / advokátsky koncipient

Prax

  • Soňa je advokátska koncipientka, ktorá už počas vysokoškolského štúdia získavala bohaté pracovné skúsenosti v advokátskej kancelárii, kde pracovala ako právny asistent v oblasti občianskeho a obchodného práva viac ako štyri roky
  • V rámci svojho štúdia absolvovala odbornú stáž na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (Odbor právnych služieb kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky), v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a taktiež na Úrade pre verejné obstarávanie (Odbor dohľadu)
  • Počas svojej koncipientskej praxe participuje na poskytovaní komplexného právneho poradenstva najmä v oblasti práva obchodných spoločností, v oblasti ochrany osobných údajov, v zmluvnej a sporovej agende
  • Súčasťou jej praxe sú aj insolvenčné konania, register partnerov verejného sektora a príprava špecifických právnych analýz
  • Právo je pre ňu kľúčom k poznaniu spravodlivosti

Vzdelanie

  • absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr. – magister práv) diplomová práca – Ochrana osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch
  • absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul Bc. – bakalár práv) bakalárska práca – Verejné obstarávanie vo svetle veľkej novelizácie