Správa majetku klientov

V zmysle zákona o advokácií spravujeme majetok našich klientov, pričom vychádzame z našich dlhoročných odborných skúseností v oblasti majetkových práv.

Súčasťou správy majetku klientov našou kanceláriou sú tiež advokátske úschovy a správa finančných prostriedkov klientov, prípadne iných aktív klientov na našich účtoch v mene klientov a podľa ich pokynov