Právne služby

Európske a medzinárodné právo

  • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti európskeho práva
  • právne poradenstvo súvisiace s nesprávnou implementáciou noriem európskeho práva do slovenského právneho poriadku
  • právne poradenstvo v oblasti princípov európskeho zmluvného práva a v oblasti medzinárodného zmluvného práva
  • zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva