Právne služby

Spotrebiteľské právo

  • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v oblasti ochrany spotrebiteľa, spotrebiteľských zmlúv a sporov