Právne služby

Trestné právo

  • obhajoba v trestnom konaní
  • zastupovanie klienta ako poškodeného a uplatňovanie nárokov poškodeného v trestnoprávnych sporoch
  • zastupovanie oznamovateľa trestných činov