Právne služby

Obchodné spoločnosti a obchodné právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • právne posúdenie zmlúv
 • vypracovanie právnych auditov (due diligence)
 • vypracovanie právnych analýz a stanovísk
 • zastupovanie klienta v obchodno-právnych sporoch
 • zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek, zmeny v obchodných spoločnostiach, príprava a vedenie valných zhromaždení, nastavenie vnútorných vzťahov medzi spoločníkmi
 • nastavenie právnych vzťahov vo vnútri spoločnosti
 • zastupovanie klienta v konaní pred obchodným registrom a živnostenským registrom
 • fúzie a akvizície
 • holdingové štruktúry
 • akcionárske dohody
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • nekalá súťaž
 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s verejnými súťažami
 • podnikanie zahraničných osôb v SR