Právne služby

Fúzie a akvizície

 • vypracovanie právnych auditov (due diligence)
 • právne poradenstvo pri hľadaní a získavaní investorov v konkrétnych projektoch ako aj zastupovanie klienta pri rokovaniach s potenciálnymi investormi, zastupovanie investorov
 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri prevode majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti:
  • zastupovanie klienta na rokovaniach
  • právny audit
  • identifikácia a vyhodnotenie právnych rizík a návrh riešení na ich elimináciu/odstránenie
  • príprava postupu a štruktúry transakcie
  • príprava a pripomienkovanie transakčných zmlúv a ďalších transakčných dokumentov
 • právne poradenstvo a komplexná realizácia predaja podniku alebo časti podniku
 • právne poradenstvo a komplexná realizácia splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností