Právne služby

Zmluvy a záväzky

  • príprava, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva
  • právna analýza (posudzovanie) zmlúv, najmä z hľadiska možných rizík
  • zastupovanie klienta pri rokovaní o uzavretí zmluvy a dohodnutí zmluvných podmienok
  • zastupovanie klienta pri uplatňovaní práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy
  • príprava a vypracovanie vzorovej zmluvnej dokumentácie klienta zohľadňujúcej jeho obchodné, pracovné a administratívne potreby a následné nastavenie zmluvného systému v podniku klienta