Právne služby

Správa a vymáhanie pohľadávok

 • právne posúdenie/analýza pohľadávok klienta a návrh riešenia správy/vymáhania pohľadávok (procesy, postupy, stratégie)
 • komplexná správa a vymáhanie pohľadávok klienta
  • príprava potrebných dokumentov
  • zastupovanie klienta pri mimosúdnom vymáhaní/uplatnení pohľadávok
  • zastupovanie klienta v súdnom a rozhodcovskom konaní
  • zastupovanie klienta v exekučnom a dedičskom konaní
  • zastupovanie klienta v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovanie klienta ako poškodeného a uplatňovanie nárokov poškodeného v trestnom konaní
 • právne poradenstvo a zastupovanie klienta v projektoch postúpenia pohľadávok, správy pohľadávok a skupín pohľadávok, pri príprave analýz nárokov voči dlžníkom s odporúčaním možných postupov