Legislatívne novinky

Legislatívne zmeny a novinky

Pravidelný mesačný výber novej legislatívy

Zistiť viac

Spoľahliví v spolupráci

Kreatívni v riešeniach

Flexibilní v termínoch

Sme KRION Partners

Zanechať odkaz

KRION Partners

Až teraz ste v správnych rukách.

KRION Partners s. r. o. je moderná, dynamická a profesionálne rozvinutá advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorej základným cieľom je poskytovať svojim klientom právne služby v najvyššej kvalite.

Sme skutočným partnerom našich klientov, sme reálnou a spoľahlivou voľbou pri napĺňaní ich spoločenských, osobných a podnikateľských cieľov.

Viac informácií o nás

Pracujeme pre vás

Členovia nášho právneho teamu sú aktívne pôsobiaci, skúsení a úspešní advokáti, talentovaní a zanietení advokátsky koncipienti, zároveň nám pomáhajú šikovní právni asistenti s nadpriemernými študijnými výsledkami. 

Naši kolegovia sú tiež experti s rôznym odborným zameraním, ktoré nám umožňuje ponúknuť a realizovať pre klienta komplexné a najefektívnejšie riešenia.

Spolu zodpovedne a profesionálne vedieme kanceláriu v snahe byť úspešní, neustále napredovať a pevne stáť v každej situácií pri našich klientoch.

Viac informácií o našom teame

Procesný team

Vytvorili sme špeciálny a jedinečný procesný team z tých najskúsenejších advokátov - profesionálov s vysokou percentuálnou úspešnosťou v sporovej agende.

Náš profesionálny procesný team odpojednáva viac ako 1000 hodín ročne v náročných sporoch.

Riadime sa zásadou, že pre Vás môžeme vyhrať akýkoľvek spor.

Viac informácií o procesnom teame

Sme PARTNEROM PRE SAMOSPRÁVU

Počas viac ako 20 ročnej intenzívnej praxe poskytujeme mestám a obciam právne služby v oblasti samosprávy, pre ktorú máme spracovaný špeciálny program našich odborných služieb.

Poskytneme Vám na kľúč

  • právny servis pre primátora mesta a starostu obce
  • právny servis pre mestské a obecné zastupiteľstvo
  • právny servis pre mestské a obecné úrady
  • právny servis pre bezproblémové rokovanie mestského a obecného zastupiteľstva

tak, aby spokojnosť obyvateľov Vášho mesta či obce bola na prvom mieste.
Pomáhame obhajovať Vaše prvenstvo !!!

Zistiť viac

CUDZINCI sú u nás DOMA – ukrajinský, ruský a anglický jazyk

Spoľahlivo poskytujeme komplexné ale aj osobitné právne služby v ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku - nemusíte ovládať slovenčinu. Naši kolegovia sú skúsení právnici pracujúci v KRIONe a poskytujúci vysoký komunikačný komfort a porozumenie ukrajinsky, rusky a anglický hovoriacim klientom.

Poradíme Vám a poskytneme právne služby:

  • v oblasti relokácie biznisu na územie SR
  • v oblasti podnikania, obchodovania a daňového systému v SR
  • v oblasti získania pobytu cudzincov na území SR, zabezpečíme zastupovanie pred príslušnými cudzineckými organmi SR
  • slovenským podnikateľom pri získaní povolenia na prácu a zamestnanie cudzincov v SR.

Sme na Vašej strane.

RELOKÁCIA BIZNISU

Ponúkame komplexne právne poradenstvo pri prenose Vášho biznisu na územie Slovenskej republiky. Vypracujeme a navrhneme Vám najoptimálnejšiu cestu relokácie Vašej fabriky, závodu či podniku z hľadiska najvhodnejšej právnej formy, daňových povinností, pracovnoprávnej oblasti a ostatných aspektov podnikania - založenie obchodných spoločnosti, vypracovanie dokumentácie potrebnej na prevádzku obchodu v zmysle platnej legislatívy, získanie licencií a povolení, komunikácia s úradmi, právna podpora podnikania, iné. Podporíme Vaše podnikanie na území SR a v členských štátoch EU.

Kompletný právny servis pre Váš biznis.

Zistiť viac

Správa majetku klientov

V zmysle zákona o advokácií spravujeme majetok našich klientov, pričom vychádzame z našich dlhoročných odborných skúseností v oblasti majetkových práv.

Súčasťou správy majetku klientov našou kanceláriou sú tiež advokátske úschovy a správa finančných prostriedkov klientov, prípadne iných aktív klientov na našich účtoch v mene klientov a podľa ich pokynov.

Právo IT a softwarové právo

Ponúkame odborné právne poradenstvo a služby v oblasti práva IT a softwarového práva, v oblasti licenčných zmlúv, počítačových programov či aplikácií. Našimi klientmi sú aj popredné česko-slovenské spoločnosti v oblasti spracovania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, zaoberajúce sa digitalizáciou podnikových dát. V danej oblasti radíme aj v rozsahu optimalizácie riadenia a interim managementu.

Zistiť viac

Zdravotníctvo a farmácia

V tejto oblasti poskytujeme právne poradenstvo od analýz úpravy regulačného rámca poskytovania zdravotnej starostlivosti a pravidiel vzťahujúcich sa na zdravotníckych pracovníkov až po reguláciu humánnych liečiv, poradenstvo pri ich registrácií, klinickom skúšaní a terapeutickom použití. Zaoberáme sa právnou úpravou vzťahov obchodných spoločností podnikajúcich v zdravotníctve, osobitne distribútorov liekov, či farmaceutických spoločností, rovnako tak nemocníc či polikliník.

Radíme ako chápať a plniť povinnosti týkajúce sa možností poskytovania plnení zdravotníckym pracovníkom a v neposlednom rade aj v oblasti riadeného zdaňovania v zdravotníctve. Máme skúsenosti aj s M&A transakciami v tejto regulovanej oblasti podnikania. Pre zdravotníctvo a farmáciu pripravujeme špeciálny program našich odborných služieb.

Legislatívne zmeny a novinky

V tejto časti publikujeme pravidelný mesačný výber legislatívy, ktorý vychádza jednak z predpokladov potrieb a záujmov našich klientov, prípadne z legislatívy, ktorá má celospoločenský rozmer alebo je inak dôležitá, či exponovaná.

Publikované: Autor: KRION
Publikované: Autor: KRION
Publikované: Autor: KRION
Všetky články

Prihláste sa na odber legislatívnych zmien a noviniek

Odoberať

Staviame na výsledkoch

93%

Úspešných sporov

500+

Spokojných klientov

17r+

Skúseností

130%

Opakujúcich klientov

Chcem byť spokojným klientom